Årsmøde i Viborg Folkeuniversitet

Er afholdtman29apr18:00man18:30Årsmøde i Viborg FolkeuniversitetAlle samarbejdende foreninger og brugere er velkomne

Beskrivelse

1. Orientering om Viborg Folkeuniversitets virksomhed i 2023
2. Fremlæggelse af regnskab for 2023
3. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Hanne Munk, Kirsten Mougaard, Lis Hansen og Bente Noe
4. Evt valg af suppleanter
5. Eventuelt